Status prawny

Status prawny

 

LABORATOIRES KLORANE
45, place Abel-Gance
92100 BOULOGNE
FRANCJA
Tel : 33 (0)5 63 58 88 00

 

Dyrektor wydania

 

Laurent COUPE

 

Webmaster

 

contact.klorane@pierre-fabre.com

 

Hosting

 

Pierre Fabre Informatique
1, avenue d'Albi
81106 CASTRES CEDEX
FRANCJA
Fax : 33 (0)5 63 71 36 06
 
Niniejsze warunki ogólne określają warunki korzystania ze strony internetowej "LABORATORIÓW KLORANE", które użytkownik akceptuje już przez sam fakt wyświetlenia strony. Jeżeli użytkownik nie akceptuje warunków korzystania, proszony jest o opuszczenie strony. Jeżeli użytkownik jest osobą niepełnoletnią, zobowiązuje się on do korzystania ze strony tylko i wyłącznie w obecności rodziców lub opiekunów prawnych, którzy zaakceptowali uprzednio niniejsze warunki ogólne korzystania ze strony. Niniejsze warunki mogą być w każdej chwili modyfikowane, i to bez uprzedzenia.

 

Cel strony

 

Ta strona została stworzona w celu przekazywania informacji na temat "LABORATORIÓW KLORANE".
Strona internetowa "LABORATORIÓW KLORANE" nie stanowi oferty kontraktowej.

 

Gwarancja

 

"LABORATORIA KLORANE" zobowiązują się sprawdzać, czy zawartość strony zgodna jest z obowiązującymi, francuskimi rozporządzeniami prawnymi. Zobowiązują się one również do nierozpowszechniania danych naruszających prawa osób trzecich, danych o charakterze przemocy, pornograficznych lub oszczerczych, i do nierozpowszechniania treści nielegalnych, w szczególności treści o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, pedofilskim lub w innych sposób naruszających godność ludzką. "LABORATORIA KLORANE" nie gwarantują ścisłości i wyczerpującego charakteru informacji zawartych na tej stronie.

 

Odpowiedzialność

 

"LABORATORIA KLORANE" nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za:

  • szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z tej strony lub z korzystania z zawartych na niej informacji.
  • bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z korzystania ze strony, a w szczególności za jakąkolwiek stratę gospodarczą, finansową lub handlową lub utratę programów lub danych w jakimkolwiek systemie informacyjnym, nawet w przypadku gdy "LABORATORIA KLORANE" zostały poinformowane o ewentualności powstania takich szkód.


"LABORATORIA KLORANE" nie ponoszą odpowiedzialności za korzystanie z linków do innych stron, które podane są wyłącznie w celach informacyjnych. Połączenie z jakąkolwiek inną stroną internetową odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. "LABORATORIA KLORANE" nie udzielają żadnej gwarancji z tytułu informacji dostępnych na innych stronach internetowych i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ich zawartość.

 

Prawa autorskie

 

Wszystkie zdjęcia i ilustracje oraz teksty dostępne na tej stronie, wszystkie podane nazwy produków i marek są wyłączną własnością "LABORATORIÓW KLORANE".
Pobieranie, wyświetlanie lub drukowanie informacji dostępnych na tej stronie możliwe jest wyłącznie w celach prywatnych i niehandlowych, nie wprowadzając przy tym modyfikacji do wzmianek związanych z własnością intelektualną i pamiętając o powieleniu na każdej kopii następującej informacji:
"Ten dokument pochodzi ze strony internetowej "LABORATORIÓW KLORANE". Wszelkie prawa powielania są zastrzeżone". Wszelkie użytkowanie strony odbiegające od opisanego powyżej jest zabronione, za wyjątkiem uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody "LABORATORIÓW KLORANE".

 

Ochrona danych osobowych

 

Na stronie nie pobierane są żadne dane osobowe bez wiedzy użytkownika. "LABORATORIA KLORANE" zbierają anonimowe informacje, takie jak przeprowadzane przez użytkowników wyszukiwania. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych. Niemniej, użytkownik może być poproszony o przekazanie danych osobowych. Zgodnie z przepisami ustawy o Informatyce i Swobodach z dnia 6 stycznia 1978 użytkownicy mają prawo dostępu, zmiany, sprostowania i usuwania danych ich dotyczących, zwracając się w tym celu do wydawcy strony.

Ponieważ internet jest siecią ogólnie dostępną, "LABORATORIA KLORANE" nie mogą zapewnić, że dane te nie zostaną przejęte w sposób nielegalny przez osoby trzecie.

 

Obowiązujące prawo i właściwość sądowa

 

Niniejsze warunki korzystania podlegają prawu francuskiemu. W przypadku niemożności polubownego rozwiązania, sądy w Nanterre posiadają wyłączną właściwość rozstrzygania sporów dotyczących nieprzestrzegania niniejszych warunków ogólnych.

LABORATOIRES KLORANE
Spółka Akcyjna Uproszczona z kapitałem w wysokości 38250 €
z siedzibą pod adresem: 45, place Abel-Gance – 92100 BOULOGNE – Francja
Tel : 33 (0)5 63 58 88 00
Nr wpisu do Rejestru Handlowego i Spółek RCS NANTERRE: 403 271 075
Międzynarodowy nr VAT: FR 40 403 271 075

MOJE ULUBIONE

0  produkt(y)

PRZYGOTOWUJĘ MOJĄ WIZYTĘ W APTECE

Jeszcze nie wybrałaś/łeś produktu (produktów)